Tempat Ziarah

Tempat ziarah umat Katolik di Indonesia kebanyakan berupa ziarah ke goa Maria. Namun demikian ada juga tempat lain-lain yang biasa digunakan sebagai tempat ziarah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *